Oferta Biura Rachunkowego KesJa

Nasze biuro specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych i indywidualnych.
Oferta obejmuje kompletny zakres usług księgowych, jakich potrzebują klienci. 

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z głównymi obszarami naszej działalności.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji przychodów

Podatek od towarów i usług VAT

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Sporządzanie i elektroniczna wysyłka plików JPK VAT

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, świadectw pracy
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło
 • Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego,
 • Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

Chcą Państwo porozmawiać o współpracy z naszym biurem rachunkowym?